Franciszkański Zakon Świeckich (skrót: FZŚ, dawniej: Trzeci Zakon Franciszkański) jest wspólnotą charyzmatyczną w Kościele katolickim. Regułę życia wyznaczył mu św. Franciszek z Asyżu w roku 1221, a na potrzeby czasów współczesnych dostosował papież Paweł VI w roku 1978. Aktualnie przygotowuje się do jubileuszu 800-lecia swego istnienia, który przeżywany będzie w 2021 roku.

Zakon ma swoje struktury międzynarodowe i krajowe w całym świecie. Jedną z jego jednostek jest wspólnota działająca przy parafii i klasztorze franciszkańskim w Kłodzku. W ostatnich latach, do niedawna, przełożoną wspólnoty była siostra Izabela Zoń, a od 22 XI 2014 roku ten urząd sprawuje siostra Anna Sibińska.